Hollands Kroon Actueel

GroenLinks stelt vragen over thuishulp in de zomerperiode nu er minder mensen inzetbaar zijn

HOLLANDS KROON – De gemeente Hollands Kroon en Incluzio Hollands Kroon, waar ook Axxicom onder valt, hebben besloten om in de zomerperiode tussen 1 juli en 6 september “anders met de personeelscapaciteit om te gaan dan normaal”.  Jan Eichhorn van de fractie GroenLinks heeft het college hier vragen over gesteld (PV2025).

  • Vraag 1: Klopt het dat de meest kwetsbare cliënten in de vakantieperiode wel thuishulp krijgen, dat er voor andere cliënten geen vakantievervanging zal zijn en dat van deze mensen wordt verwacht dat zij meer dan normaal een beroep doen op hun eigen netwerk? Hoe schat u de beschikbaarheid van deze eigen netwerken in de vakantieperiode in?
  • Vraag 2: Kunt u garanderen dat de meest kwetsbare cliënten in de vakantieperiode wel thuishulp krijgen?
  • Vraag 3: Is het niet leveren van in gemeentelijke beschikkingen toegezegde zorg voor een bepaald aantal uren niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel? Een gemeentelijk (overheids)besluit wordt immers niet uitgevoerd, de gemeente snijdt in een bestaand recht van een cliënt. Veel cliënten moeten nu zelf voor een oplossing zorgen, maar is het niet Incluzio die dit moet doen?
  • Vraag 4: Klopt het dat cliënten die in de vakantieperiode geen thuishulp krijgen hiervoor wel moeten betalen?
  • Vraag 5: Klopt het dat Axxicom van de thuishulpen verwacht dat zij aangeven voor welke kwetsbare cliënten een direct (gezondheids)risico ontstaat als zij geen hulp krijgen? Dus dat zij moeten vaststellen en doorgeven welke cliënten kampen met psychische problemen, welke cliënten geen eigen netwerk hebben en welke cliënten te maken hebben met COPD/longproblematiek?
  • Vraag 6: Niets ten nadele van thuishulpmedewerk(st)ers, maar vindt u dat het bepalen of een cliënt wel of geen thuishulp nodig heeft een taak kan zijn voor thuishulpmedewerk(st)ers die hier niet voor zijn opgeleid?
  • Vraag 7: Bent u met ons van mening dat het doorgeven van persoonlijke en medische informatie van cliënten door thuiszorgmedewerk(st)ers niet alleen schadelijk kan zijn voor de vertrouwensband met hun cliënten, maar ook in strijd is met de huidige privacywetgeving? Zo ja, waarom wordt dit dan toch aan hen gevraagd? Zo nee, waarom niet?
  • Vraag 8: Is het ongevraagd en zelfs ook het gevraagd doorgeven van persoonlijke en medische informatie van cliënten door thuiszorgmedewerk(st)ers niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en transparant overheidshandelen?

Het college geeft doorgaans binnen dertig dagen antwoord op raadsvragen.

Reageer op dit onderwerp