Hollands Kroon Actueel

Gemeenteraad Hollands Kroon voor nieuwe locaties opvang arbeidsmigranten

HOLLANDS KROON – Ondanks de weerstand vanuit een deel van de inwoners van Nieuwe Niedorp heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon toch besloten om op de Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp de opvang van arbeidsmigranten toe te staan.

Artikel 6-verzoeken behandeld door gemeenteraad Hollands Kroon

Vorige week donderdagavond 2 juli zijn 2 zogenoemde artikel 6-verzoeken op de agenda van de gemeenteraad van Hollands Kroon geplaatst. Deze principeverzoeken worden, wanneer zij niet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, niet meteen afgewezen maar aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad neemt hierover dan een besluit. Wanneer de raad akkoord gaat, kan een dergelijk verzoek verder door het college in behandeling worden genomen. 

Besluiten

De raad heeft een besluit genomen voor Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp en het Wagenpad 12 in Middenmeer. Op 7 juli heeft de raad hier uitvoerig over gedebatteerd. Met 19 stemmen voor en 8 stemmen tegen is het artikel 6-verzoek Westerweg 27 Nieuwe Niedorp aangenomen. Voor het Wagenpad 12 Middenmeer waren 22 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Hiermee is ook dit artikel 6-verzoek aangenomen.  

Laatste vergadering voor het zomerreces

Deze vergadering was de laatste voor het zomerreces. Vanaf 18 augustus beginnen de vergaderingen weer. Wilt u de overige agendapunten bekijken of terugkijken? Dat kan via de vergaderkalender op www.hollandskroon.nl. De gemeenteraad van Hollands Kroon wenst iedereen een prettige zomervakantie.

Reageer op dit onderwerp