Hollands Kroon Actueel

Hollands Kroon een professionele innovatieve agrarische sector

HOLLANDS KROON – De afgelopen weken heeft de Amsterdam Green Campus een onderzoek uitgevoerd naar de agrarische sector in Hollands Kroon. Samen met LTO Noord Hollands Kroon hebben we hier opdracht voor gegeven. Op basis van interviews en een enquête is uitgezocht wat de agrarische sector nodig heeft voor de toekomst, en hoeveel ruimte daarvoor nodig is. Ruim 200 agrarisch ondernemers hebben de enquête ingevuld, waarmee een goed beeld is gevormd hoe de sector er in de gemeente Hollands kroon voor staat, en wat er voor nodig is om een goede toekomst tegemoet te gaan.

Uitkomsten

Trekker op een akker

Belangrijkste uitkomst is dat er in Hollands Kroon een professionele innovatieve productiesector is. En dat de omstandigheden in dit gebied zeer gunstig zijn voor de agrarische sector. De opgave voor de komende jaren is de samenwerking op te zoeken, zowel binnen de sector als met de overheid om meer kennisontwikkeling te bevorderen om uiteindelijk te bereiken dat Hollands Kroon tot de meest innovatieve agrarische sector van Nederland behoort

In september verder in gesprek met agrarische sector

Vanuit de gemeente en LTO Noord Hollands Kroon gaan we graag verder in gesprek met de ondernemers om te bespreken hoe we hier invulling aan kunnen geven. Eind augustus verstuurt Hollands Kroon hiervoor een open uitnodiging naar alle agrarisch ondernemers. Hoe zij dit organiseren is mede afhankelijk van de mogelijkheden die Hollands Kroon op dat moment heeft vanuit de maatregelen rondom het coronavirus.

Lees het rapport hier

Reageer op dit onderwerp

Uw banner hier?