Hollands Kroon Actueel

SP wil actie provincie om toenemende drugscriminaliteit de kop in te drukken

HOLLAND KROON – Noord-Holland lijkt meer en meer in trek te komen bij drugscriminelen om hier hun harddrugsproductie als XTC en Crystal Meth. te laten produceren. De laatste maanden zijn er diverse laboratoria opgerold in Noord-Holland waar van laatst nog 1 in Anna Paulowna.

Eric Smaling, fractievoorzitter van de SP in de Staten van Noord-Holland noemt de toenemende drugscriminaliteit zeer verontrustend en wil dan ook dat de provincie Noord-Holland samen met de politiekorpsen gezamenlijk dit probleem gaat aanpakken.

Smaling vraagt zich af of de afzonderlijke Veiligheidsregio’s voldoende zijn uitgerust en capabel genoeg zijn om dit steeds groter wordende probleem te kunnen aanpakken, Smaling wil dan ook van de Gedeputeerde Staten hier meer duidelijkheid over krijgen.

Maar Eric Smaling vraagt in een brief aan de Gedeputeerde Staten ook of er al informatie wordt uitgewisseld met de andere provincies en dan in het bijzonder Noord-Brabant waar de productie van harddrugs een groot probleem is geworden en waar er ook al veel ervaring is met de aanpak van dit probleem.

Smaling ziet in deze problematiek een taak weggelegd voor de Commissaris van de Koning omdat deze verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid in de Provincie Noord-Holland. In de brief schrijf Smaling: ‘Bovendien – zo staat tevens in de taakomschrijving – coördineert de commissaris de hulpdiensten als een ramp in meerdere gemeenten gebeurt. Deelt u de mening van de SP-fractie dat de in het artikel beschreven ontwikkelingen alle kenmerken van een ramp in zich hebben? Te denken valt aan milieudelicten, mogelijke intimidatie van omwonenden, brand- en ontploffingsgevaar van drugslaboratoria, witwasoperaties, enzovoort.

Ondermijning

De SP-fractieleider wil verder van de G.S. weten welke relatie deze legt tussen de drugsproblematiek in Noord-Holland en het verschijnsel ‘ondermijning’ en in hoeverre er sprake is van overlapping.  Smaling wil daarom dan ook van de Commissaris van de Koning weten hoe hij denkt de coördinerende rol op zich te kunnen gaan nemen, te gaan invullen en te gaan uitvoeren en zeker op welke termijn hij denkt actie te gaan ondernemen en met welke instituties hij in overleg wil gaan treden.

Reageer op dit onderwerp