Hollands Kroon Actueel

Photo by Lutz Baumann on Unsplash

Boeren gaan niet akkoord met ganzenplan Noord-Holland

HOLLANDS KROON – De boeren zijn tegen de plannen die de provincie Noord-Holland heeft gepresenteerd in het conceptplan ‘Ganzen Noord-Holland 2020-2026. De boerenorganisaties als LTO Noord, dringen er bij de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) er op aan om met een grote koerswijziging te komen.

In een brief aan de provincie schrijven het LTO, Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt, agrarisch collectieven, Boeren in Actie Noord-Holland, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond dat er een grote koerswijziging nodig is om de vicieuze cirkel van het huidige ganzenbeleid te doorbreken, schrijft Nieuwe Oogst.

Volgens LTO Noord woordvoerder Nico Verduin moeten er werkbare regels komen voor het beheer en de schadebestrijding van ganzen, willen de partijen dat Noord-Holland net zolang de winterrust opschort tot de ganzenpopulatie is teruggebracht naar de streefstanden van 2005.

Bij veel organisaties is het vertrouwen in het provinciaal faunabeleid tot onder het nulpunt gedaald, vooral omdat Noord-Holland van plan is het eigen risico bij ganzenschade verder te verhogen naar 20%, waarmee de provincie de schade die de ganzen veroorzaken bij de boeren wordt neergelegd, schade mede veroorzaakt door het slechte natuurbeleid van de provincie Noord-Holland.

Reageer op dit onderwerp