Hollands Kroon Actueel

Geen nieuwe aanplant bomen op singels Wieringen, ‘natuur hersteld zichzelf’

WIERINGEN – Hollands Kroon gaat de Iepen die op de singels op Wieringen staan niet vervangen als deze worden gerooid vanwege de Iepenziekte die voor de Iep dodelijk is. Hollands Kroon gaat het budget dat zij heeft voor het terug planten van bomen vooral gebruiken in de dorpen en langs wegen in het buitengebied. Door natuurlijke verjonging zullen de singels en struwelen langs de weg zich op den duur zelf herstellen.

De fractie van SHK had vragen hierover gesteld aan het college van Hollands Kroon. Zo ook hoe het komt dat sommige bomen nu ineens schuin staan, SHK vermoed dat medewerkers van groenbeheer per ongeluk deze hebben omgeduwd met hun zware machines.. “Nee,”  zegt de gemeente Hollands Kroon, “dit klopt niet, de schuinstand is ontstaan door het graven van een kabel of door een storm. Omdat er er en der gaten in de begroeiing zijn ontstaan heeft de wind meer vat gekregen op de singelbeplanting, met alle gevolgen van dien,” aldus de gemeente Hollands Kroon

De singels op Wieringen worden 1x per jaar geknipt en wordt er vastgesteld of er schade is aan de singels op Wieringen en in de Wieringermeer.

Chemische bestrijding Grote Berenklauw

De firma Stoop haalt in opdracht van de gemeente Hollands Kroon de zieke Iepen weg uit uit de gemeente, al het overige groenbeheer wordt uitgevoerd door KZ Groenvoorziening en Vermaire uit Breezand, zij houden zich ook bezig met de bestrijding van de Grote Berenklauw, waarvan dit jaar het laatste jaar is dat dit nog op chemische wijze mag gebeuren, vanaf 1 januari 2021 is chemische bestrijding van de Grote Berenklauw verboden en moet Hollands Kroon op zoek naar een andere bestrijdingsmanier van de Grote Berenklauw.

 

 

Reageer op dit onderwerp


Uw banner hier?