Hollands Kroon Actueel

Milieubewegingen gaan windpark vergunningen opnieuw laten toetsen, na uitspraak Europees Hof

HOLLANDS KROON – Op 25 juni 2020 is de uitspraak van het EU Hof gepubliceerd over de windmolenwetgeving in Vlaanderen, die ook van belang is voor Nederland, met name de windmolenparken in Nederland. Het gaat zelfs zover dat de nietigverklaring bij punt 83 in het arrest geldt voor zowel projecten die al zijn gestart of zelfs zijn afgerond.

Zo ook dus voor de tientallen windturbines in de Wieringermeer, die door deze uitspraak mogelijk illegaal zijn geplaatst. In het arrest van 25 juni worden de klimaatrichtlijnen nogmaals bekrachtigd en dat alle voorafgaande milieurichtlijnen van de EU in acht moeten worden genomen.Het Europees Hof laat in haar uitspraak ook duidelijk weten dat het Unierecht geldt voor alle lidstaten, inclusief Nederland.  

De Raad van State heeft dan ook een flinke misstap gemaakt door een eerdere uitspraak van het Europees Hof te negeren, het z.g.n. d’ Ouldermont Arrest: 

 'In de zaak D’Oultremont e.a. spreekt het Hof van Justitie zich uit over de reikwijdte van Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s. Enkele kernbegrippen worden ruim uitgelegd met verwijzingnaar de doelstelling van de richtlijn: integratie van milieuoverwegingen. Het begrip plannen en programma’s wordt zo geïnterpreteerd dat een besluit geen betrekking hoeft te hebben op een specifiek gebied, het besluit geen compleet kader hoeft vast te stellen, en dat algemene regels ook kunnen worden aangemerkt als ‘plan en programma’. Het arrest heeft hiermee aanzienlijke gevolgen voor de Nederlandse praktijk aangaande ruimtelijk ordening.'

Diverse milieubewegingen hebben nu aangekondigd dat zij elke vergunning voor bestaande windmolenparken gaan laten toetsen volgens het arrest van het Europees Hof.. Wat dit voor gevolgen gaat hebben voor het Windpark in de Wieringermeer en windparken elders in Noord-Holland is nog totaal onbekend..

Reageer op dit onderwerp


Uw banner hier?