Hollands Kroon Actueel

Openbare Fractievergadering GroenLinks

BARSINGERHORN – Praat maandag 28 september mee met de fractie van GroenLinks! De openbare fractievergadering is van 19.30 tot 22.00 uur in Het IdeeënTheater, Kreil 6, Barsingerhorn. Iedereen is van harte welkom. In verband met coronamaatregelen vragen wij om aanmelding vooraf. Wil je meepraten? Stuur dan tijdig een berichtje naar lilianpeters@hollandskroon.nl (fractie) en/of groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl (secretariaat).

Op de agenda staan de onderwerpen van de raadsvergadering van 1 oktober, o.a.: Samenwerkingsovereenkomst Campus De Terp, Artikel 6-verzoek Molenveld 4a Hippolytushoef (huisvesting arbeidsmigranten), Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord en wensen en bedenkingen, Bestemmingsplan Winkelerzand en Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

De vergaderstukken staan op de website van Hollands Kroon (https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/HollandsKroon/2d112ec2-8465-4184-b3c6-988dc8d13a32). Iets anders aan de fractie voorleggen kan natuurlijk ook.

Ook buiten het fractieoverleg om kun je dingen bij GroenLinks aankaarten. Bestuur en fractie zijn bereikbaar via bovenstaande mailadressen. Informatie over activiteiten en standpunten kun je vinden op facebook.com/GROENLINKS.HollandsKroon en op twitter: @GLhollandskroon.

Reageer op dit onderwerp