Hollands Kroon Actueel

Fractieoverleg CDA Hollands Kroon

LUTJEWINKEL – De fractie van CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 21 oktober a.s. om 20.00 uur in het verenigingsgebouw De Lutters te Lutjewinkel (Plantsoenstraat 1). Indien u aan het overleg wilt deelnemen, is het verzoek dit tijdig te melden via sjaakvriend@hollandskroon.nl. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is de fractievergadering enkel digitaal te volgen.

In de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergaderingen van 29 oktober en 5 november a.s. besproken. Op het moment van het uitgaan van dit bericht zijn de raadsagenda’s nog niet bekend. Deze komen tijdig met de stukken op de website van de gemeente te staan. Naar verwachting komen in de raadsvergadering van 29 oktober a.s. de Woonvisie en bestemmingsplannen voor Mientweg 46 te Lutjewinkel en Raaksmaatsweg 4 te ‘t Veld aan de orde. In de raadsvergadering van 5 november wordt de begroting 2021 behandeld. 

Ook als u met de fractie over andere onderwerpen wilt spreken bent u van harte welkom. Voor wijze van aanmelden, zie hiervoor. U kunt uiteraard ook op andere wijze  onderwerpen bij de fractie onder de aandacht brengen.

Reageer op dit onderwerp