Hollands Kroon Actueel

Van restaurant naar arbeidsmigranten hotel, als het aan het college ligt, geen probleem.

GroenLinks: ‘Aanvraag verbouwing restaurant naar logiesgebouw moet anders’

HIPPOLYTUSHOEF – Jan Eichhorn van GroenLinks is van mening dat de aanvraag voor het verbouwen van een restaurant aan de Rijksstraatweg in Hippolytushoef naar logiesgebouw niet volgens de juiste wegen wordt afgehandeld. De gemeente is van oordeel dat dit volgens het bestemmingsplan Buitengebied van de voormalige gemeente Wieringen kan worden afgehandeld, waar GroenLinks juist van mening is dat er een principeverzoek moet worden ingediend volgens de Beleidsregels logiesfuncties.

Daarnaast is GroenLinks van mening dat het plan midden in een vogelweidegebied en stiltegebied wordt gesitueerd waardoor er zeker 2 ontheffingen van de provincie nodig zijn. GroenLinks wijst op het afwijzen van een vergunning voor het pand Rijksstraatweg 23, deze werd door de provincie afgewezen.

GroenLinks wijst hiervoor op een uitspraak van de Raad van State die in een gelijksoortig onderwerp oordeelde dat een dergelijk lang verblijf van meerdere personen een sterke indicatie is dat het gebruik van het pand in strijd is met het bestemmingsplan.

GroenLinks wil opheldering van het college..

Reageer op dit onderwerp