D66 Hollands Kroon: “Uitrol 5G in Hollands Kroon, hoe zit het met de gezondheid?”

HOLLANDS KROON – Maarten Versluis van de D66 fractie in Hollands Kroon maakt zich zorgen over de uitrol van het 5G-netwerk in Hollands Kroon, dit naar aanleiding van zorgen in de Tweede Kamer over de effecten van het 5G-netwerk die door de Gezondheidsraad is uitgevoerd onder de titel “5G en gezondheid”. Uit dit onderzoek komen diverse adviezen naar voren voor lokale overheden die van belang zijn.  D66 stelde daarom schriftelijke vragen aan het college over deze adviezen.

De gezondheidsraad adviseert naast de nieuwe ICNIRP-richtlijnen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) voorzorg toe te passen. Het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable) betekent dat blootstelling niet onnodig hoog moet zijn. Dit geeft een verantwoordelijkheid aan de telecombedrijven om de zendintensiteit te minimaliseren.

D66 is van mening dat er in Hollands Kroon een goede registratie van klachten moet komen om een beter toekomstig inzicht in de relatie tussen 5G en eventuele gezondheidsklachten te kunnen krijgen.

  1. Heeft de gemeente contact met betreffende telecomproviders om zich ervan te overtuigen dat die verantwoordelijkheid in onze gemeente ook wordt genomen en bestaat daarvoor een controlemechanisme? 
  2. Bestaat binnen het ambtelijk apparaat van Hollands Kroon kennis over dit onderwerp en wordt bij advisering onafhankelijke deskundigheid gebruikt?
  3. Heeft de gemeente Hollands Kroon een protocol (wellicht in samenspraak met partner-organisaties) voor het omgaan met mensen die klachten hebben?
  4. Welke rol speelt de gemeente bij de bepaling van de locaties voor zendinstallaties voor 5G en welke principes worden daarbij gehanteerd? Wordt hierbij ook een vorm van participatie van inwoners toegepast?

Reageer op dit onderwerp