Licht op rood voor nieuwe woningen in ’t Veld

‘T VELD – Het plan om drie nieuwe woningen te bouwen aan de Koggeweg in ’t Veld kan in de prullenmand. De rechter in Haarlem heeft de bezwaren van dorpsbewoner J. Vlaming tegen het bouwplan gevolgd en het licht op rood gezet.

De bewoner had een rechtszaak aangespannen omdat de drie beoogde huizen op grond zouden komen met een agrarische bestemming. Bovendien zou het open landschap van ’t Veld veel schade worden berokkend.

De gemeente Hollands Kroon, waar ’t Veld onderdeel van is, vindt die schade wel meevallen. Volgens de gemeente komen de woningen aansluitend aan bestaande bebouwing. Hollands Kroon heeft daarom zonder problemen een omgevingsvergunning verstrekt.

Het oorspronkelijke bouwplan omvatte overigens vijf nieuwe huizen. Tegen twee daarvan heeft bewoner Vlaming geen bezwaar, omdat die met een bestemming wonen worden gebouwd.

Voor de bouw van de overige drie woningen heeft de bewoner dus gelijk gekregen van de rechter. Ook die vindt dat de gemeente haar boekje te buiten is gegaan door in strijd met het bestemmingsplan akkoord te gaan met de nieuwbouw.

Reageer op dit onderwerp