Hollands Kroon Actueel

Afbeelding: Flux landscape architecture

Hollands Kroon spreekt scenariostudie ‘Amstelmeer Waterrijk’ tegen.

HOLLANDS KROON – Deze ochtend verscheen in het Noordhollands Dagblad een artikel over de scenariostudie ‘Amstelmeer Waterrijk’. Hollands Kroon is verrast door de inhoud van deze studie, die voor een groot deel op het grondgebied van onze gemeente betrekking heeft.

In een reactie zegt Hollands Kroon: “Wij zijn niet betrokken geweest bij de totstandkoming van dit document en de input die wij voor de start van deze studie hebben gegeven zien wij nauwelijks terugkomen in de plannen. De belangen van verschillende sectoren zoals de landbouw en toerisme en recreatie worden in deze studie onvoldoende gewaarborgd.

Veel visies

Hollands Kroon constateert dat er op dit moment veel visies tegelijk worden gelanceerd die niet goed op elkaar zijn afgestemd. Zo is er deze scenariostudie voor het Amstelmeer en zijn er visies voor het IJsselmeer (Wieringerhoek) en de Waddenzee. Ook is Hollands Kroon in gesprek met agrariërs over de toekomst van de agrarische sector in Hollands Kroon.

Hollands Kroon laat weten in te zeten op een integrale aanpak van al deze plannen, zodat Hollands Kroon vanuit die visie vooruit kan en alle belangen worden meegenomen

Reageer op dit onderwerp