Datacenter Gate: “Afspraken over datacenters? Welke afspraken?”

MIDDENMEER – Lilian Peters (fractievoorzitter GroenLinks Hollands Kroon): “Ik verbaas me over de desinformatie over het datacenterbeleid. De afspraak is dat er éérst nieuwe beleidskaders worden ontwikkeld en dat er daarna weer over lopende initiatieven wordt gesproken. Dat was nodig wegens de stopzetting van het gebiedsplan.”

Een verstandig besluit
Portefeuillehouder Groot was goed doordrongen van noodzaak van nieuwe beleidskaders, zo bleek tijdens de raadsvergadering op 28 april 2020: Een gebiedsvisie is volgens de wethouder “de mogelijkheid om die grootschalige ontwikkelingen op die plek, aansluitend bij Agriport, tot stand te brengen.” Over een toekomstig beeld-kwaliteitsplan zegt Groot: “Trek het veel meer in de breedte, bijvoorbeeld bij de actualisatie van de omgevingsvisie”, en doe dat ook “bij de lopende aanvragen”; “We gaan nu het traject in via de omgevingsvisie, met een uitgebreid participatietraject”; ”Wij stellen de Omgevingsvisie ook niet uit.”

Het gevolg was dat er géén besluit is genomen over de op 25 juni 2019 lopende initiatieven. In plaats daarvan is besloten om: 1) het gebiedsplan stop te zetten en 2) alle lessen van de huidige procedures mee te nemen in de actualisatie van de Omgevingsvisie. Daarmee zette de raad een voorlopig punt achter alle kritiek op het datacenterbeleid van het college.

Eerst doen en dan denken?
In het Noordhollands Dagblad van 18 november 2020 draaien de fractievoorzitters van de coalitie de volgorde om: eerst datacenters en daarna de Omgevingsvisie. Misschien hebben zij een slecht geheugen of zien ze in de afwezigheid van nieuwe beleidskaders een mooie kans om alle aanvragen erdoorheen te krijgen. Maar dat moet je zo niet willen!

Kritische coalitiegenoten krijgen nog alle kans
Als het college eerder met de Omgevingsvisie aan de slag was gegaan, dan hadden Lars Ruiter en Jeff Leever niet hoeven vertrekken. Bij beraadslagingen over de Omgevingsvisie krijgt immers iedereen de kans om zijn vragen naar voren te brengen. Zo doen wij dat in de raad. Binnen de coalitie bestaat die ruimte kennelijk niet. Het is jammer dat het dualisme daar niet leeft.

College: Zet gang in de omgevingsvisie!
Als de coalitie binnen deze raadsperiode nog recht wil doen aan de beloftes in het coalitieakkoord, dan zal het vaart moeten zetten achter de actualisatie van de Omgevingsvisie. Daarna kan het met datacenters nog verschillende kanten op. Die boodschap is tijdens het begrotingsberaad goed bij portefeuillehouder Meskers  aangekomen, toen hij het had over: “voldoende tijd om daar verder op in te zoomen vóórdat we in het volgend voorjaar, misschien wel de zomer, over het bestemmingsplan te spreken komen.”

Zo zijn we weer terug bij de afspraak over actualisatie van de Omgevingsvisie. Het is de enige bestaande afspraak met de raad die datacenters dichterbij kunnen brengen.

GroenLinks stelt opnieuw belangrijke politieke vragen over datacenters:
Zie: gemeenteraad.hollandskroon.nl/ en kies Raadsstukken > Schriftelijke vragen: 
– PV 2048 GL Burgerinitiatief bestemmingsplan en maatschappelijke kosten-batenanalyse; 
– PV 2049 GL Delegatiebesluit in de praktijk; 
– PV 2050 GL Toelichting op besluiten beleidskaders.

Wil je hier meer over weten of wil je iets anders bij GroenLinks aankaarten? Fractie en bestuur zijn bereikbaar via het secretariaat op groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl. Informatie over activiteiten en standpunten kun je vinden op facebook.com/GROENLINKS.HollandsKroon en op twitter: @GLhollandskroon.

Reageer op dit onderwerp