D66 Noord-Holland noemt de Wieringermeer een ‘digitale mainport’

MIDDENMEER – Voor de D66-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland is het een vrijwel uitgemaakte zaak, de datacenters op Agriport A7 zijn wat D66 betreft een fundament voor de digitale economie.

In een persbericht schrijft D66: “Ze zijn nodig in onze internet-maatschappij om de boel draaiende te houden en bieden nieuwe werkgelegenheid. In de nationale ruimtelijke strategie datacenters en in de nationale omgevingsvisie (NOVI) heeft het kabinet daarvoor op hoofdlijnen beleidskeuzes gemaakt. Doel van het beleid is om ze niet uitsluitend in de regio Amsterdam te vestigen én te zorgen voor algemene eisen aan landschappelijke inpassing en duurzaamheid.”

In januari gaat de gemeenteraad van Hollands Kroon verder debatteren over de verdere uitbreiding van het aantal datacenters waar ook de meer dan 100 inspraak en zienswijzes besproken gaan worden. Onder deze zienswijze ook die van de provincie Noord-Holland die van Hollands Kroon wil dat zij op meer kijkt naar duurzaamheid, verkeer en vervoer en de ruimtelijke kwaliteit. Volgens D66 is dat van groot belang voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid in de provincie Noord-Holland en de Wieringermeer in het bijzonder.

D66 laat weten niet tegen datacenters te zijn maar wil wel een goede regie op eventuele wildgroei om zo aantasting van het landschap te voorkomen en de duurzaamheid zal worden versterkt.

Reageer op dit onderwerp