Column Kees Zwaan: “Incluzio wil bezuinigen op huishoudelijke hulp”

HOLLANDS KROON – Op 7 januari presenteert Incluzio de plannen voor de Wmo en de jeugdzorg voor 2021 aan de gemeenteraad. Om de kosten te drukken pleit de organisatie voor een bezuiniging van totaal 816.000 euro. Alleen dan zullen de kosten onder de 22 miljoen blijven. De raad zal worden gevraagd met verschraling van zorg akkoord te gaan. Dat doet Incluzio met de eufemistische term ’politieke inspanning’. Als de raadsleden niet akkoord gaan zal het budget flink omhoog moeten, zo waarschuwt het bedrijf. 

Incluzio denkt de kosten te kunnen beheersen door ’grip op indicaties’ te houden.  Hierbij wil Incluzio gebruik maken van ’triage’. Eigen medewerkers beoordelen dan een hulpvraag waarbij eigenlijk sprake is van pré-diagnostiek. In hoeverre zijn die medewerkers competent? Zijn het sociaal werkers of verpleegkundigen? Worden ze aangespoord om zoveel mogelijk goedkope oplossingen te bedenken? 

Het begrip ’triage’ komt uit de hulpverlening bij rampen en oorlogen. Er zijn dan veel slachtoffers maar de capaciteit van de beschikbare medische hulp is beperkt (wat personeel en materieel betreft, er is geen financiële factor). Een militair verpleegkundige (hospik) op het ’slagveld’ beoordeelt hoe de slachtoffers er aan toe zijn, waarbij hij ieder slachtoffer indeelt in een categorie. De ’eerste’ categorie gewonden wordt meteen geholpen en krijgt bijvoorbeeld een snelverband, de tweede categorie wordt getransporteerd naar het hospitaal voor een operatie en de derde categorie is ’niet meer te redden’, krijgt een rood kruis op het voorhoofd ten teken dat medische hulp te laat is of zinloos.

Zijn we zo diep gezonken dat we medewerkers van een privaat bedrijf laten bepalen of bejaarden, mindervaliden en vastgelopen jongeren hulp nodig hebben of niet? Is er oorlog uitgebroken? Voltrekt zich een ramp? Nee, de slagveld-methodiek wordt gebruikt om de kosten van zorg te drukken. Triage om grip op indicaties te houden. Bovendien wil Incluzio ’de contacten met huisartsen verbeteren door het inzetten van ambassadeurs’. Dat betekent dat Incluzio binnen een huisartsenpraktijk gaat lobbyen en daar ook ’grip op indicaties’ wil krijgen. Hoe zal een huisarts dat ervaren? Het doel van die ’ambassadeurs’ is uiteindelijk toch om te proberen de kosten te beheersen. Zo gaat Incluzio een beetje op de stoel van de huisarts zitten. Dat er huishoudelijke hulp van ouderen en mindervaliden wordt afgepakt en een privaat bedrijf bepaalt wie er agogische en/of medische hulp krijgt en wie niet zijn uiteindelijk politieke keuzes. Het zijn keuzes die passen bij een ontspoord (neo)liberaal beleid…

Via mediapartner: Noordkop Centraal

Reageer op dit onderwerp