Fractievergadering GroenLinks Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – GroenLinks Hollands Kroon heeft op maandag 18 januari een openbaar fractieoverleg, 19.30-21.30 uur. De vergadering is digitaal via zoom. Wil je inspreken of meepraten? Laat even weten via groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl. Je krijgt dan voor de vergadering begint een link. 

Op de agenda staan de onderwerpen van de raadsvergadering van 28 januari (die kun je vinden op hollandskroon.nl) en andere actuele onderwerpen. Tijdens de raadsvergadering neemt raadslid Jan Eichhorn afscheid en wordt Jaap Wierdsma benoemd als raadslid. Jan wordt daarna benoemd als fractieondersteuner (dat is Jaap nu). Beiden verheugen zich op hun nieuwe rol. Lilian Peters blijft fractievoorzitter.

Verder bespreekt de raad onder andere een aantal bestemmingsplannen en twee rapporten van de toetsingskamer: Organisatieontwikkeling gemeente Hollands Kroon en WMO en Jeugdhulp in Hollands Kroon. 
Het fractieoverleg wordt, als er tijd voor is, gevolgd door een korte (niet openbare) bestuursvergadering.

Uiteraard kun je, als je digitaal vergaderen niet ziet zitten, maar toch iets wilt bespreken met het bestuur of de fractie, altijd contact opnemen. Desgewenst komt de fractie graag bij je langs.
Informatie over activiteiten en standpunten kun je vinden op facebook.com/GROENLINKS.HollandsKroon en op twitter: @GLhollandskroon.

Reageer op dit onderwerp