Politie vraagt inwoners Hollands Kroon op te letten op drugslabs.

HOLLANDS KROON – De politie kan niet op elke straathoek aanwezig zijn, daarom vragen zij ook aan de inwoners van Hollands Kroon om de buurt in de gaten te houden. Ziet u vreemde activiteiten, mensen die u nooit eerder hebt gezien en huizen/schuren waarvan de ramen zijn afgeplakt.. Dan kan het zijn dat in deze woningen of schuren een drugslab aanwezig is. 

De laatste maanden worden in de gemeente Hollands Kroon regelmatig drugslabs aangetroffen, de één nog in werking de andere verlaten, daarnaast is ook het dumpen van drugsafval een groot probleem. Vaak gaat het om tonnen waar chemicaliën in zitten die gebruikt zijn bij het produceren van Crystal Meth. Na Noord-Brabant is Noord-Holland 1 van de grootste producenten van Crystal Meth. Zo werd er in 2020 nog een grote drugslab in Anna Paulowna opgerold en werd bij een inval in een woning in Hippolytushoef diverse aanhoudingen verricht. Deze mensen werden gelinkt aan een grote drugslab in de Zaanstreek.

Wat zijn synthetische drugs?

Synthetische drugs zijn verdovende of hallucinerende middelen die via een synthese (chemische verbinding) worden gemaakt. Synthetische drugs komen voor onder andere in de vorm van vloeistof, pillen of poeder. De bekendste voorbeelden van (synthetische) drugs zijn XTC, amfetamine/speed en GHB.

Waar kan ik drugslabs vinden?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Er is daardoor niet duidelijk te zeggen over de omgeving en de plek waar u drugslabs kunt aantreffen. De meest voorkomende plekken zijn:

  • op industrieterreinen
  • in bedrijfsverzamelgebouwen
  • bij boerderijen
  • in afgelegen gebouwen.

Binnen de bebouwde kom van een stad of een dorp kunt u ook drugslabs aantreffen. In verlate schuurtjes, in vrachtauto’s of containers.

Hoe te handelen bij aantreffen van een mogelijk drugslab?

Vindt u een mogelijke productieplaats, ga dan niet zelf aan de slag en vernietig geen sporen voor de politie.

  • Breng uzelf in veiligheid. Er is altijd gevaar voor giftige stoffen, gassen, brand en/of ontploffing.
  • Alarmeer de politie via 112 op enige afstand van het lab i.v.m. brand- en explosiegevaar en geef uw exacte locatie door en of er eventueel sprake is van brand of zichtbare rook. De politie zal, zo nodig, de brandweer en/of de LFO inschakelen.
  • Wilt u liever anoniem melding maken? Bel dan met “Meld Misdaad Anoniem” via 0800-7000.

Als de situatie of omgeving buiten het lab veilig is, kunt u mogelijk bijzonderheden vastleggen, zodat u deze kunt meegeven aan de politie wanneer deze ter plaatse komt. Denk aan het noteren van nummerborden, beschrijvingen van vervoermiddelen en personen, en andere opvallende activiteiten.

Reageer op dit onderwerp