Onafhankelijk Hollands Kroon heeft nog maar weinig vertrouwen in het college, ‘het woord wordt ons ontnomen’

HOLLANDS KROON – De fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK) heeft donderdagavond uit protest niet meegedaan aan het interpellatiedebat over de datacenters in Hollands Kroon.  Het debat was aangevraagd door de coalitiepartijen CDA, VVD en Senioren Hollands Kroon. 

Fractievoorzitter Alexander Bügel van OHK had een uitgebreid betoog voorbereid. Hij mocht dat  van de voorzitter echter niet voorlezen. “Alsof ons het woord wordt ontnomen”, zei Bügel. Zij fractie besloot daarom niet deel te nemen aan het debat. 

Desgevraagd deelde Bügel later mee “Ons betoog kende een aantal aspecten, waarvan een aantal niet binnen de interpellatie paste volgens de griffier en de burgemeester. We hebben een tijdlijn gemaakt van 2014 tot 2020 over restwarmte met daarin een aantal ijkpunten en uitspraken van het college c.q. wethouder Meskers. 

Aan de hand van voorbeelden over B1 en de uitspraken tijdens de vergaderingen van 1 en 3 december 2020 en de opvolging daarop in de media. Ook daar stonden weer een aantal dingen haaks op elkaar. Daarnaast hadden we een onderdeel over vertrouwen. Bij onze fractie is het vertrouwen in het college tot een nulpunt gedaald”.

Via mediapartner: Noordkop Centraal

Reageer op dit onderwerp