Lilian Peters (GroenLinks)

Lilian Peters(GL) wil pas op de plaats en nieuw omgevingsbeleid datacenters

HOLLANDS KROON – Lilian Peters van GroenLinks Hollands Kroon vindt het jammer dat de motie die zij samen met PvdA, OHK, Lada, Anders en de CU indiende, moest worden ingetrokken.De motie ging over het actualiseren van het omgevingsbeleid en met name over de vestigingsvoorwaarden voor datacenters. 

Ze zegt hierover: “Ze leggen een groot beslag op de energie-infrastructuur, landbouwgrond, landschappelijke kwaliteit en watervoorziening. Daarmee is de vestiging van datacenters in Hollands Kroon een gevoelig politiek en maatschappelijk vraagstuk geworden.”

Peters pleit voor een pas op de plaats zodat in de tussentijd een nieuw omgevingsbeleid kan worden gemaakt.

Via mediapartner: Noordkop Centraal

Reageer op dit onderwerp