GroenLinks stelt vragen over ontbreken datacenter initiatieven

HOLLANDS KROON – De gemeenteraad van Hollands Kroon is eind vorig jaar door het college van B&W ingelicht over de lopende datacenter-initiatieven in de gemeente. Inmiddels is echter gebleken dat de raad destijds niet alleen te laat, maar ook onvolledig is geïnformeerd. Hoe zit dat?  GroenLinks stelt schriftelijke vragen (PV 2113, ontbrekende datacenter initiatieven, 23 maart 2021) aan het college:

Geacht college,

Op 27 oktober 2020 heeft het college de raad per memo ‘planvorming’ geïnformeerd over de onderhanden zijnde datacenter-initiatieven. Het aantal hectares aan geplande datacenters kwam als een schok. De informatie was ook rijkelijk laat, in aanmerking genomen dat:

  • de initiatieven dateren van voor 25 juni 2019;
  • de lijst met initiatieven al langere tijd intern circuleerde;
  • over de initiatieven al veel eerder schriftelijke vragen waren gesteld.

Nu blijkt uit interne stukken dat het college de raad niet alleen te laat heeft geïnformeerd, maar ook onvolledig, en dat de gemeente werkt aan een groter aantal initiatieven dan de lijst van genoemde memo planvorming. De volledige lijst circuleert vooralsnog alleen intern.

  • Vraag 1: Waarom heeft u de lijst met initiatieven niet eerder en volledig met de raad gedeeld?
  • Vraag 2: Wilt u de onvolledige lijst van datacenter-initiatieven in de memo planvorming updaten in overeenkomst met de intern gehanteerde lijst van datacenter-initiatieven en die lijst zo snel mogelijk aan de raad doen toekomen?
  • Vraag 3: Wilt u daarbij vermelden: de initiatiefnemer, de werknaam van het initiatief, de (al dan niet officiële) aanvraagdatum, het aantal hectares, de geplande ligging, de noodzaak tot een bestemmingsplanwijziging of afwijking van het bestemmingsplan en verder alle bijzonderheden die voor een belangenafweging door de raad en een goede ruimtelijke ordening van belang kunnen zijn?

Het college beantwoordt de vragen binnen dertig dagen. De antwoorden zullen worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

Reageer op dit onderwerp