Plannen van Rijkswaterstaat voor de Wieringerhoek blijft koppijn dossier voor boeren

HOLLANDS KROON – Voorzitter Wim Mostert van LTO Noord afdeling Hollands Kroon noemt de zoetwatervoorziening voor de boeren en tuinders in Hollands Kroon de levensader voor de landbouw in Hollands Kroon. Zeker in droge periodes is de aanvoer van voldoende zoetwater in Hollands Kroon nog wel eens een punt van zorgen en daarom is het IJsselmeer ook van levensbelang als zoetwaterbuffer, laat Mostert weten.

Tijdens de droge zomer van 2018 bleek het IJsselmeer voor veel agrariërs de redding om hun producten van voldoende water te voorzien. Maar met plannen van Rijkswaterstaat voor de Wieringerhoek is de kans groot dat het IJsselmeer als zoetwaterbuffer in het geding gaat komen. Zeker in Hollands Kroon neemt de verzilting van het land toe. Tegen Nieuwe Oogst zegt Mostert dat er gelukkig wel wordt geluisterd naar de LTO en er enkele knelpunten zijn weggenomen, ‘Maar we zijn er nog niet,‘ meent Mostert. ‘Nog steeds brengen onderdelen een wezenlijk risico op verzilting met zich mee. Daar blijven we scherp op.

300 pagina’s dikke  concept-MER voor de Wieringerhoek

Het concept-MER (conceptmilieueffectrapportage) telt nu al 300 pagina’s en daar zullen nog de nodige bijkomen omdat nog lang niet alle relevante plannen in het concept-MER zijn opgenomen. Bij het maken van het concept-MER zijn veel partijen bij betrokken en allemaal hebben ze iets te vertellen over hoe zij het gebied het liefst zien.

Zo wil LTO Noord dat Hollands Kroon wat het landbouwareaal betreft op peil blijft, samen met de gemeente Hollands Kroon trekken ze samen op op dit punt.Naast de verzilting heeft Hollands Kroon ook te maken met een verder toenemende overlast van ganzen met daarbij alle schades aan landbouwgewassen die door de ganzen worden veroorzaakt. Mostert ziet vooral de overlast stijgen door de aanleg van waterpartijen en plasdras percelen in Hollands Kroon. Volgens Mostert gaat het om zeker 100 hectare. 

Reageer op dit onderwerp