GroenLinks wil aanpassing koelwatervergunning datacenters

MIDDENMEER – GroenLinks Hollands Kroon heeft het college van B&W vragen gesteld over de benodigde hoeveelheid water voor koeling van de huidige datacenters van Google en Microsoft tijdens droge en warme periodes van 20 dagen of meer (PV-2116, Datacenters: waterverbruik als koelwater).

In zeker één van de bestaande vergunningen is opgenomen dat drinkwater gedurende 20 dagen in droge periodes mag worden gebruikt. De fractie wil ook van het college weten of zij de gevraagde informatie boven tafel wil hebben en bereid is om de vergunningen aan te passen, met het oog op de drinkwaterzekerheid van de bevolking.

Uit een recent door de provincie gepubliceerd onderzoek, blijkt dat alle datacenters in Noord-Holland die aan het onderzoek hebben meegewerkt, drinkwater voor koeling gebruiken. Opvallend is dat zij de onderzoekers weinig of geen informatie hebben verstrekt over de hoeveelheid drinkwater die zij voor koeling van de servers benutten.

Dit is ernstig, want volgens het KNMI komen door klimaatverandering droge periodes in de zomer nu al vaker voor en duren zij langer. Dit zal alleen toenemen, waarmee ook het risico op minder beschikbaarheid van voldoende zoet water voor de drinkwatervoorziening toeneemt. Dit was in de zomer van 2020 al het geval bij het tijdelijk stoppen van de inlaat van IJsselmeerwater voor de drinkwaterbereiding bij het innamepunt Andijk.

Deze week publiceerde de provincie Noord-Holland het rapport “Onderzoek waterverbruik door datacenters in de provincie Noord-Holland”, met name het gebruik van drinkwater als koelwater. Het rapport geeft Lilian Peters van GroenLinks Hollands Kroon aanleiding voor onderstaande vragen aan het college.

Als tweede conclusie vermeldt het rapport: “Er is geen of in ieder geval onvoldoende bewustzijn dat het thema ‘water en datacenters’ belangrijk is.”

Vraag 1. Vindt u deze conclusie ook van toepassing op de gemeente Hollands Kroon als verlener van een milieu- en/of omgevingsvergunning voor de twee datacenters van Google en Microsoft?

Zo ja, wat gaat u doen om het waterverbruik van bestaande datacenters voor koelwater goed in beeld te krijgen?

Zo nee, wilt u aangeven waarom dat volgens u niet het geval is?

Vraag 2. Bent u van plan om, indien de informatie daarover ontbreekt, aanvullend op de bestaande milieu- en/of omgevingsvergunningen de bestaande datacenters te vragen naar hun piekbehoefte en hun totale behoefte aan drinkwater voor koelwater gedurende droge periodes die langer duren dan 20 dagen om de maximale behoefte zo helder mogelijk te krijgen?

Zo ja, op welke termijn wilt u dat vragen en op welke termijn verwacht u daarop het antwoord?

Zo nee, kunt u aangeven waarom u dat niet wilt doen?

Volgens het KNMI komen door klimaatverandering droge periodes in de zomer nu al vaker voor en duren zij langer. Dit zal alleen toenemen. Hiermee neemt het risico op minder beschikbaarheid van voldoende zoet water voor de drinkwatervoorziening ook toe. (Dit was in de zomer van 2020 al het geval bij het tijdelijk stoppen van de inlaat van IJsselmeerwater voor de drinkwaterbereiding bij het innamepunt Andijk.)

Vraag 3. Bent u met ons van mening dat het van belang is om bij de vestigingsplannen van datacenters te inventariseren: A) wat de mogelijke pieken in het drinkwatergebruik tijdens droge periodes zijn, en B) wat de totale behoefte aan drinkwater voor koeling gedurende langdurige droge periodes* in de komende 10 jaar is? 

Zo nee, kunt u aangeven waarom u dat niet van belang vindt?

* Langer dan 20 dagen per jaar boven de 25C.

Reageer op dit onderwerp

1 thought on “GroenLinks wil aanpassing koelwatervergunning datacenters

Comments are closed.