Klachten Scheepswerf Jongert, gebrek aan medewerking college Hollands Kroon

WIERINGERWERF – De afgelopen weken heeft Scheepswerf Jongert meerdere verwoede pogingen ondernomen om in contact te komen met het college van Hollands Kroon om over de ontwikkelingen aan de Kluisgat te praten. Nu dit niet lijkt te lukken richt Scheepswerf Jongert zich rechtstreeks aan de gemeenteraad.

De afgelopen 10 jaar heeft de nieuwe eigenaar van Jonger BV geprobeerd het bedrijf nieuw leven in te blazen en op 22 november 2019 een principeverzoek ingediend voor de tijdelijke huisvesting van werknemers voor offshore activiteiten, zoals op dit moment de bouw van het windturbinepark IJsselmeer. Hiervoor wil Jongert het accommodatieschip Bellini gaan inzetten. Op 28 januari 2020 geeft het college hiervoor een positief advies af aan de gemeenteraad die met 31 stemmen voor instemt met het voorstel.

Ondanks dat het accommodatieschip voldeed aan de eisen van de wet voor binnenvaartschepen wat veiligheid en huisvesting betreft heeft Jongert BV. op verzoek van het college veel werkt gemaakt van het vergelijkbaar maken van de eisen voor binnenvaartschepen met de eisen voor bouwwerken op het land.

Jonger BV. heeft reeds mondelinge toezeggingen gekregen om alvast te starten zodat Siemens en Van Oord het project Windpark Fryslan vanuit Wieringerwerf konden starten. Tot en met het laatste officiële gesprek op 14 januari 2021 dacht Jongert dat wij gesteund werden door het college, bij navraag naar de stand van de vergunningen werd er ineens meegedeeld dat er geen vergunning zou worden waarna Jongert de aanvraag heeft teruggetrokken om deze na overleg met de gemeente opnieuw in te dienen.

In de brief aan de gemeenteraad van Hollands Kroon schrijft Jongert:

  • Dinsdag 23 februari 2021, een e-mail gestuurd aan de heer Meskers om wederom aan te dringen op een gesprek
  • Vrijdag 26 februari 2021, een e-mail gestuurd aan het college met een korte uitleg van de situatie en wederom aangedrongen op een gesprek
  • Woensdag 3 maart 2021 een reminder gestuurd aan het college om aan te dringen op een gesprek
  • Donderdag 11 maart 2021 gebeld met het secretariaat van het college om te vragen om een gesprek met de heer Groot nu deze het dossier heeft overgenomen
  • Vrijdag 12 maart 2021 een e-mail gestuurd aan de heer Groot om aan te dringen op een gesprek.

Jongert BV heeft tot op de dag van vandaag geen contact kunnen krijgen met het college en roept daarom de hulp in van de gemeenteraad van Hollands Kroon

Reageer op dit onderwerp