Nieuw inzicht B&W Hollands Kroon: Provincie is bevoegd gezag voor hyperscale datacenters

MIDDENMEER – Niet de gemeente maar de provincie is het bevoegd gezag voor de verlening van omgevingsvergunningen voor hyperscale datacenters. Dat blijkt uit antwoorden van B&W op vragen van GroenLinks Hollands Kroon (PV-2109 GL Inspanningsverplichting college, 5 maart 2021). B&W geven aan dat er tot nu toe “ruimte was voor bestuurlijke interpretatie”, omdat er nog geen jurisprudentie bestond over de vraag wie er bevoegd was. Het college meldt nu echter: ”Pas recent zijn de provincie en de gemeente tot andere inzichten gekomen”.

Het college valt niets te verwijten

B&W merken op dat: “het advies van Pels Rijcken (bureau van de landsadvocaat, red.) dat in opdracht van de provincie is gemaakt, het aangepaste standpunt van Infomil (de milieuwebsite van het Rijk, red.) en de praktijk bij andere provincies en bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, daaraan hebben bijgedragen”. Volgens het college valt hen daarover “niets te verwijten, omdat deze inzichten pas recentelijk bekend zijn geworden”.

Lees ook: Gedeputeerde Cees Loggen reageert op bericht over datacenters en (drink)water, ‘ook wij willen duidelijkheid’

Een breder datacenterbeleid

De bevoegdheid van de provincie heeft gevolgen voor het datacenterbeleid. Zo weegt de provincie, naast economische belangen, ook het water-, energieverbruik en milieu mee in het ruimtelijk beleid. Tevens heeft provincie meer ambitie qua landschappelijke inpassing en kan het belangen zoals die van de landbouw en de energietransitie anders meewegen.

Wordt het rodeloper-team opgerold?

De bevoegdheidswisseling heeft ook gevolgen voor Hollands Kroon. Als de provincie het adres is voor de toekomstige vergunningsaanvragen van de verdere datacenterinitiatieven, dan mist de gemeente inkomsten uit leges en wordt het door de gemeente opgetuigde “rodeloper-team” voor de vergunningverlening van datacenters overbodig.

Reageer op dit onderwerp