Provincie wil paden verharden met vervuild bouwafval, GroenLinks: “ongelooflijk dat dit gebeurt”

HOLLANDS KROON – De provincie heeft plannen om vervuild bouw- en sloopafval niet op stortplaatsen te gaan storten maar op wandel- en fietspaden in Noord-Holland, maar ook op bospaden zoals in het Robbenoord- en Dijkgatbos in de Wieringermeer of de wandel- en fietspaden in West-Friesland

Staatsbosbeheer, PWN en mogelijk ook andere natuurorganisaties als Natuurmonumenten in Noord-Holland gebruiken al vervuild bouw- en slooppuin om paden mee te onderhouden. Dit recyclinggranulaat kan stukjes plastic, metaal, rubber e.d. bevatten. De wet zegt dat puingranulaat 1% vervuiling mag bevatten.

In de uitzending van onderzoeksprogramma Pointer vinden wandelaars zakken vol plastic bouwafval, zoals pluggen, isolatiemateriaal, elektriciteitsdraden en stukjes pvc op wandelpaden.Het plastic kan afbreken in de bodem tot microplastics, die de bodem inclusief het grondwater vervuilen. Daarmee vervuilt het plastic het milieu. Ook kunnen de microplastics via deze weg in het drinkwater terechtkomen. Wetenschappers zijn bezorgd over de negatieve effecten hiervan. Toegevoegde stoffen aan de plastics kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Volgens de Regeling recyclinggranulaat mogen zelfs PAK’s aanwezig zijn.

Staatsbosbeheer (SBB) geeft als reden voor de keuze van het toepassen van vervuild materiaal bij de verharding van paden dat het kostenkwestie is: schoon materiaal is duurder. Waar dit materiaal nog meer gebruikt is, weet Staatsbosbeheer niet. ,,Wij beheren bijna 3000 kilometer verharde wandel- en fietspaden. Werkzaamheden zijn uitbesteed aan onderaannemers, wij weten niet bij ieder pad wat er gebruikt is voor de onderlaag.’’

GroenLinks Hollands Kroon laat aan de redactie weten dat dit uiteraard niet in paden in natuurgebieden toegepast mag gaan worden. “Wij hebben in februari met stijgende verbazing gekeken naar Plastic in de bodem, de uitzending van Pointer. Paden aanleggen met recyclinggranulaat waarin plastic is verwerkt? Je verzint het niet. Ongelooflijk, dat dit gebeurt door of in opdracht van natuurorganisaties. Je kon het plastic er op sommige plekken gewoon uittrekken! Goed dat de provinciale PvdD hier nu vragen over heeft gesteld.

Op een ochtend vlak na de uitzending van Pointer fietste Jaap Wierdsma op Wieringen langs het fietspad dat werd aangelegd op de Wierdijk. Hij zag tot zijn schrik dat daar óók granulaat werd gebruikt voor de onderlaag. Navraag bij de provincie leerde tot onze opluchting dat dit ander materiaal is dan wat SBB voor de paden in de duinen heeft toegepast. Ook is het gecertificeerd voor dit gebruik. 

De uitvoerder van het fietspad gaf overigens aan dat mensen met twijfels zich mogen melden voor een uitleg over de werkwijze.

Dat natuurorganisaties overgaan tot het gebruik van van vervuild bouw- en slooppuin voor wandel- en fietspaden geeft wel aan dat zij veel te weinig geld krijgen om hun werk goed te doen. Zulk materiaal is ongetwijfeld goedkoper, maar zeer schadelijk voor de natuur. We moeten juist alles in het werk stellen om te voorkomen dat dit in de natuur terechtkomt!“, aldus Marjorie Pigge van GroenLinks Hollands Kroon.

Reageer op dit onderwerp