Vergunning Gasunie Transport Services B.V., Koggenrandweg 4, Middenmeer, opslagvoorziening

MIDDENMEER – De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken. De aanvraag betreft het verwijderen van de bestaande ondergrondse atmosferische opslagvoorziening en het realiseren van een bovengrondse opslagvoorziening voor aardgascondensaat. Datum verlengingsbesluit: 1 juni 2021 Aanvrager: Gasunie Transport Services B.V. Zaaknummer: 10245712

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen. Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Reageer op dit onderwerp